Литература за 5 клас. Като по учебник – теория, упражнения, тестове (По новата учебна програма за 2016/2017 г.)

Учебното помагало на д-р Весела Кръстева включва кратки обзорни статии и интерпретации на творбите, включени в новата учебна програма за 5 клас, утвърдена от МОН за 2016/2017 г. Литературните разработки са съобразени с най-съществените моменти от програмата, насочени към “овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с митологията, фолклора и литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика”. Теоретичните статии дават възможност на учениците да осмислят същността на изучавания материал. Помагалото следва познатия модел за създаване на анализ: наблюдения върху художествената постройка на творбата, сюжета, героите, конфликтите, използваните изразни средства и похвати. Така учениците достигат с лекота до посланията на автора, развиват аналитично мислене и изграждат умения за подбор на аргументи от творбата в подкрепа на заявената теза; формират лично мнение и оценъчна позиция. Книгата съдържа още 65 литературни въпроси и задачи с място за отговори и 16 текста върху изучавания материал, които дават възможност за системна проверка на знанията на обучаваните. В края на помагалото са поместени отговорите на литературните тестове.

Издател: Маре
Година: 2016
ISBN: 9786197045147
Страници: 140
Корици: меки
Тегло: 353 грама
Размери: 21×28
Наличност: Да
Раздел: Учебни помагала 5-7 клас, Основно образование 5-7 клас, Учебна литература, Учебници

Цена: 9.00