Category: Мениджмънт. Човешки ресурси

Мениджмънт и лидерство

„Мениджмънт и лидерство” интегрира методологията и методиката на разглежданите проблеми, като следва класическата линия, образци и подходи на изданията на МВА програми (Master of...

Икономика на персонала

Управлявайте персонала си, за да насърчавате новаторство и да създавате стойност • Как набирате най-добрите служители? • Как подхожда фирмата към съкращаването на персонала?...

Стратегически мениджмънт

В учебника се разглеждат въпроси от теорията и практиката на съвременния стратегически мениджмънт, неговата същност, съдържание и възможности за приложение. изследват се процесите на...

Лидер за 60 секунди

Тази книга е обобщение на тридесет основни елемента на лидерството в лесно възприемчиви глави, които могат да се прочетат за шестдесет секунди. В нея...

Организационно консултиране Т.3

Много интересна и разнообразна информация, поднесена интригуващо и подкрепена с практически методи и тестове, създаващи мотивация и желание за включване. Получавам много повече, отколкото...

Човек и мениджмънт: Енергийният потенциал на бъдещите фирми и на фирмите с бъдеще

В живота на всяка култура идва време за промяна. Когато моментът назрее, промяната се случва естествено. Тогава отделният човек става по-индивидуален, по-бдителен, по-съзнателен, по-интуитивен,...

Лидерство

Основна част от управлението на всяка организационна структура е координиране на нейните дейности и насочване на усилията на членовете към постигане на целите и....

360 – градусовият лидер

жон К. Максуел е най-авторитетният експерт по лидерство в Съединените щати и всяка година говори пред стотици хиляди души. Преподавал е принципите на лидерството...

Свещените правила на мениджмънта

Всеки мениджър е длъжен да управлява ефективно своето време, документация, проекти и хора. Те трябва да поемат отговорност и да си вършат качествено работата....

Изкуството да ръководиш и подкрепяш

“От многото книги, които съм чел за управление, тази е една от най-проникновените творби за предизвикателствата, с които се сблъсква ръководителя. Възнамерявам да я...

Управление на националното развитие

Учебникът представя: * Характерните черти на съвременния модел на пазарната икономика * Принципите и приоритетите при развитието на ефикасна институционална среда * Съчетаването на...

Управление на човешките ресурси; ч.1

Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации (частни и държавни предприятия от сектора на индустрията и услугите, организации и ведомства от държавната администрация и...

Социален мениджмънт

Социалният мениджмънт е една нова парадигма в световната наука и практика, свързана с утвърждаването на мястото на човека като социално същество за цялостното му...

Финанси за мениджъри. Джобен наставник

Мениджър, който не разбира финансите на компанията, прилича на шофьор, който се опитва да мине през натоварено кръстовище, без да познава пътните знаци. Ние...

Мениджмънт предизвикателствата през 21 век

“Мениджмънт предизвикателства през ХXI век” съдържа нов поглед към теорията и практиката на мениджмънта. Поредната книга на “един от вечните мислители на нашето време”,...