Category: Видове медицина

Спортни травми

Доц. д-р Никола Дагоров е добре познат сред българските треньори и специалисти по спортна медицина. Той е един от най-изтъкнатите спортни травматолози у нас...

Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека Т.1

Монографията обобщава и анализира световния клиничен опит и наличния български опит при приложението на терапевтичната афереза. Изследването е насочено към лекари, биолози, молекулярни биолози,...

Онкогинекология

Настоящата книга излага личния, над 27 годишен, опит на автора и съвременната литература в областта на онкогинекологията. Тя е основана на клиничния опит в...

Съвременна терапия на съдовите заболявания

В книгата са разгледани темите: Профилактика и терапия на артериалните заболявания; Профилактика на венозните заболявания; Артериални заболявания; Болести на венозната система и лимфните съдове.

Училищна хигиена и здравно образование

Училищната хигиена е клон на профилактичната медицина.Тя е комплексна наука,която се базира върху постиженията на общата и социална хигиена,възрастовата физиология и психология и психология,педагогиката...

Практически наръчник по оториноларингология

В настоящото практическо ръководство по оториноларингология разглеждаме най-често срещаните заболявания на ушите, носа и гърлото, включително и тези на органите в шията, които често...

Глюкокортикоид – индуцирана остеопороза

Глюкокортикоид-индуцираната остеопороза е сериозен здравен проблем, породен от широката употреба на глюкортикоиди в различни сфери на съвременната медицина. Свързаните с нея фрактури са тежко...

Оперативна детска урология

Оперативната детска урология обикновено се разглежда като част от общата урология, детската хирургия, трансуретралната урология, пластичната хирургия, съдовата хирургия и пр. По своята същност...

Онкология

В тази книга плеядата от най-опитни български онколози споделят своя богат професионален опит и показват онова, което е преминало през ситото на годините и...

Учебник по клинична патология Т.ІІ

Клиничната патология представлява втория раздел на Патологията. Тя има за предмет на изучаване морфологичния субстрат на клинично обособените нозологични единици – болестите. Предлаганият учебник...

Практическо ръководство за оптици

Тази книга ще ви даде конкретни познания в областта на клиничната оптика и очната анатомия, ще ви покаже как да подберете най-подходящите рамки за...

Спешна помощ. Практически наръчник

Този практически наръчник ще Ви помогне при спешни ситуации да намерите най-бързо необходимата информация за: – терапевтични схеми – диагностични указания с описание на...

Инфектология

Инфектологията изучава причината за появата на заразните болести,тяхонто разпространение,етиология,патогенеза,клинично проявление,лечението и профилактиката им.

Кардиология Т.ІІ

Значителният напредък в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания през последните 10 години дава основания у нас да бъде издадена книга, която заедно с...