Category: Закони и нормативни документи

Закон за собствеността/ В сила от 1.06.2006 г.

Книгата съдържа Закон за собствеността; Правилник за вписванията, тарифа за държавните такси, събирани Агенцията по вписванията; Правилник за управлението, реда и надзора в етажната...

Социално осигуряване 2011

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2011 г.: Съдържание: * актуализирани текстове на Кодекса за социално...

Административно-процесуален кодекс

Книгата съдържа систематичен коментар, проблеми на правоприлагането и анализ на съдебната практика. Авторският труд е съобразен с действащото законодателство към 01.11.2013 г. Изданието се...