Category: Учебни помагала 5-7 клас

Информационни технологии 7 клас + CD

Учебното съдържание е съобразено с учебната програма на МОН по ИТ за 7. клас и задължителното изискване за наименованията на темите и подредбата им....

Тестове по български език за 7 клас

Учебното помагало съдържа 15 теста върху материали по български език за 7 клас, които включват типове въпроси, съобразени с промените в изпитния тест по...

Помагало по български език V-XII клас

Изключително ценно и практично помагало, което обхваща учебното съдържание по български език, изучавано в V, VI и VII клас. Систематизираното представяне на учебните единици...