Category: Икономика

Цената на неравенството

Неравенството е нещо неизбежно. Но през последните години свръхбогатите успяха да наложат своите интереси и тяхното състояние достигна мащаби, които е трудно да си...

Икономически теории. Антология Т.1

Антологията по икономически теории има за цел да събере оригинални текстове от бележити икономисти, както и анализи на изследователи на икономическите учения, които да...

Кризата идва

Вече повече от две десетилетия под повърхността на глобалната икономика се извършват масивни размествания и назряват причините за дълбоката финансова криза, която завладява световните...

Франчайзинг Бизнес

Франчайзингът е най-успешния бизнес модел на съвременния свят. Според изследванията на Международната франчайз асоциация 82% от започналите бизнес със закупуване на франчайз продължават да...

Да разбираме икономиката

“Да разбираме икономиката” цели да запознае читателите с фундаменталните принципи на икономическата наука и да покаже връзката им с живота на отделните хора и...

Ентропийни рамки на икономическите системи

Книгата е предназначена за студенти от икономическите вузове, изучавали предметите, включени във фундамента (микро-, макроикономика; икономически теории; статистика; философия), а така също за широк...

Комуналният капитализъм/ Комплект Т.1-3

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от...

Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане

Застрахователите у нас ежегодно понасят загуби в резултат на несъбрани, отписани застрахователни вноски и обезценени застрахователни вземания от клиенти и презастрахователи. Като се прибавят...

Статистика

В настоящия учебник са представени основите на статистическата методология. Включената тематика обхваща базовите правила и практики за провеждане на емпирични статистически изследвания и основни...

Съдбата обича смелите

Лестър Търоу твърди, че сега е моментът да направим глобализацията такава, каквато искаме да бъде – преди да е станало прекалено късно. Днес, обяснява...

Добър ден, нещастнико

24 февруари 1963 г. в Пловдив бил много студен ден. Но Светозар Гледачев бързал, не му се чакало, той имал да каже нещо на...

Богатството на народите

Нито едно друго изследване не е хвърлило толкова светлина върху принципите и механизмите на икономиката, колкото “Богатството на народите”. Адам Смит не просто формулира...

Лихвата – рак на обществото

Преди 100 години Силвио Гезел (1862 – 1930) в книгата си “Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари” сочи, че съществуването на...

Съвременни форми на международен бизнес

Международният бизнес има различни измерения. От една страна той се отъждествява с търговската и инвестиционна дейност на фирмите извън националните граници. От друга —...

Епоха на растежа. Лекции по неокономика

Защо едни страни са богати, а други остават бедни – въпреки всички усилия? Какви фактори определят икономическия растеж? Отговаряйки на тези въпроси, авторът достига...

Пътеводител по макроикономика

Книгата “Пътеводител по макроикономика” е разработена като допълнение към учебника “Принципи на макроикономиката” с автори проф. д-р Събина Ракарова и доц. д-р Стефан Стефанов...

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

В монографията са намерили място теоретико-методологически и практико-приложни проблеми на туроператорската, агентска и транспортна дейност в контекста на съвременните тенденции на развитие на туризма.

Туристически дестинации

В предлаганата монография са намерили място теоретико-методологическите въпроси на формирането и развитието на туристическите дестинации. Разгледаните дестинации са представени в съответствие с класификацията, възприета...