Category: Право. Същност и видове

Разкриване на престъпленията. Ръководство

Професор Ханс Грос е световно известен австрийски учен и криминалист. Счита се за един от основоположниците на научната криминалистика и съдебната психология. Наричат го...

Пожаротехническа експертиза

Eкcпepтнoтo зaключeниe пpeдcтaвлявa кpaeн пpoдукт нa цeлия кoмплeкc oт изcлeдвaния, кoитo ce пpoвeждaт във вpъзкa c eкcпepтизaтa. Чpeз зaключeниeтo ce извъpшвa дoкумeнтaлнo oфopмянe нa...

*Данъчно облагане 2005/старо/

Закон за местните данъци и такси Закон за облагане доходите на физическите лица Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за данък върху добавената стойност...

Престъпления против собствеността

В изданието ще намерите: обща характеристика, престъпно отнемане на вещи, престъпно присвояване, измама и изнудване, вещно укривателство. Нормативната база , отразена в монографията е...

Факторинг

Факторингът и договорът за факторинг спадат към новите, утвърдили се през втората половина на ХХ в., форми на икономически обмен. Настоящата книга съдържа анализ...

Конфликтът: модели и случаи на анализ

Тази книга превежда теориите за възникването и разрешаването на конфликта на езика на практическото им приложение. Тя е за влъстта и политиката, за доверието...

Практическо ръководство по криминалистика Ч.1

Настоящото практическо ръководство по криминалистика съдържа седем практически казуса /ситуационни игри/, свързани с разкриването и разследването на грабежи, кражби, убийства, изнасилвания, пътнотранспортни произшествия, палежи,...

Публичното дружество

Книгата е първото у нас пълно изследване на проблематиката на публичното дружество. В книгата е представено понятието за публично дружество. Разгледани са особеностите на...