Category: Културология

Наследството на Бялата Врана

Годината е 279 пр.Хр.Една Варварска орда напада Балканите, подобно на кресчендо от кървав хаос. Най-голямата армия. Която Европа изобщо е виждала, помита по пътя...

Хубава си, моя горо

Сборникът включва български народни песни и стихотворения, посветени на гората и планината, изпълнени с преклонение пред красотата и героичната история на България. Съставителят е...

За две актьорски съзвездия

Тази книга е посветена на изследването на актьорското изкуство в България през първата половина на XX век. Набелязани са основните специфики и различия между...

Бушидо: духът на Япония

Няколко думи от американския издател Тази атрактивна книжка, обясняваща “японската душа”, получи забележително добър прием и отклик още при първата си поява през 1905...

Древнобългарска епиграфика

Науката се движи не от огромните крила на илюзиите, нито от пъстрите балони на надутите с въздух сензации, а от малките, но упорити факти....

С две родини, два езика, две култури…

Тъй като децата от смесените бракове (не само от украино-български и руско-български) остават досега извън полезрението на българските изследователи като обект на научни разработки,...

Ти и Земята сте едно

За пръв път на български език се публикуват автентични изказвания на мъже и жени от десетки индиански народности, обитаващи териториите на днешните Съединени щати...

Истината

Какво е истина? Притежава ли човекьт способност да я познае? Дали се познава с чувствата, с разума или интуицията? До каква степен човешката субективност...

Women and Men in the Past

Approaching the history of gender relations in South East Europe, we would rather try to outline the common problems of people of Eastern countries...

Празници и обреди на българина

“Празници и обреди на българина” има за цел да запознае широката читателска публика с най-важното за българските празници, с трапезата и обичаите, запазени от...

Баяния и магии

Предложеният сборник с описания на баяния и магии е резултат от многогодишно теренно проучване по българските земи и подбор на материали от сравнително редките...

Психология на човешкото пространство

Книгата представлява опит за докосване със средствата на психологията и психоанализата и през особения ракурс на фено-менологическия подход до съкровените пространства на човека не...