Category: Маркетинг, реклама и PR

Маркетинг в здравеопазването

Книгата има за цел да поднесе в достъпна форма основен курс по маркетинг и основни аспекти на неговото приложение в здравеопазването. Ръководството разглежда понятията,...

Реторика и Пъблик рилейшънс

Книгата на доц. дфн. Иванка Мавродиева е забележителен опит както за детайлно представяне на цялостна калейдоскопична картина на реторическата теория, така и за очертаване...

Война и маркетинг. Икономика. Растеж

В настоящото издание са поставени две основни задачи: да се създаде интерес у читателите и студентите към изучаването на маркетинга и да се очертае...

PRоговорки

Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки ПР е трик, машинация, манипулация или… име на нещо, което съществува, откакто свят...

Рекламна политика

Книгата по рекламна политика представя основната същност на рекламата в качеството й на елемент на комуникационния маркетинг, с основните методи, фирми и средства за...

Продажби в реалния свят

Да свалим ръкавиците. Да излезем на улицата. Да правим бизнес там, където правилата не важат – в реалния свят. В края на краищата нали...

Стратегическа маркетингова активност

Маркетинговата философия за устойчивото развитие на икономическите субекти се обуславя от перманентното анализиране, оценка и “усвояване” на промените, паралелно протичащи в тях и в...

Новите правила в маркетинга и в ПР

Как да използваме нюзрилийзите, блоговете, подкастите, вирусния маркетинг и онлайн медиите, за да достигнем до купувачите директно! Мрежата промени правилата за писане и изпращане...

Контекстна реклама – основи, тайни, трикове

Авторите на тази книга – практикуващи специалисти в областта на Интернет маркетинга, поднасят на читателя своеобразен пътеводител в света на контекстната реклама. В книгата...

Какво е маркетинг?

Книгата „Какво е маркетинг?” осигурява основите, върху които да започне изграждането на маркетингови умения и познания, необходими в огромното многообразие от ситуации. Тя е...

Фармацевтичен маркетинг

Все още не малко специалисти в областта на здравеопазването и медицината смятат, че маркетингът не е управленска дисциплина, която може да се използва успешно...

Неизменните 22 закона на Маркетинга

“Първият закон на успешния маркетинг е свързан с прочитането и разбирането на тази книга. Силата й е в достъпното й изложение и приложимост. Тя...

ПР практика: Работа с агенция

Благодарение на опита си като журналист, преподавател, служител във вътрешен отдел по комуникация и днес – от страната на агенция, д-р Александър Христов успява...

Приложни маркетингови изследвания

„Необходимостта от маркетингови изследвания не се определя от формула или научна методология. Тя се определя и стартира от простото разбиране на проблема.” Jane Perrin,...

A History of Advertising

Campaigns, Brands and Strategies Birth and evolution of the advertising industry The history of western advertising dates back at least the 1630s, when Frenchman...

Поведение на потребителя

Учебникът представя поведението на потребителя, индивидуалния потребител, бизнес потребителя в теорията на маркетинга. Акцентът е поставен върху сложната природа на потребителя в качеството му...

Бъззз… маркетинг/ Маркетинг на мълвата

Потребителите обръщат все по-малко внимание на рекламите. Как тогава да се постигнат по-добри резултати в маркетинга? Пред това предизвикателство бил изправен МарК Хюз, като...

Управление на маркетинговия микс

Този учебник има за цел да запознае читателите със същността и основните елементи на управлението на маркетинговия микс на предприятията и да подпомогне формирането...