Category: Тестове, сборници

Анализи и тестове по литература за 7 клас/ По новата учебна програма

Учебното помагало е съобразено с действащата учебна програма, разглежда всички изучавани автори и произведения и отговаря на държавните образователни изисквания. Помагалото включва: учебно-изпитна програма...

Житие и страдания / Софроний Врачански

Според едни изследвачи “Житие и страдания” е незаменим историко-познавателен документ за епохата, според други – ценен биографски извор, според трети – пълноценно белетристично повествование....

Чичовци

Одобрено като учебно помагало от МОНТ. Съдържа предговор от проф. Иван Радев, съвременни интерпретации на “Чичовци” и речник на непознатите думи.

Кратък речник на литературните термини

“Предлаганият кратък речник ще улесни първите крачки на учениците към изкуството на словото, ще подпомогне студентите в систематизиране на знанията им и в значителна...

Упражнения по италианска граматика с отговори Ч.2

Предлаганото издание е втора част на “Упражнения по италианска граматика с отговори”.Тук се разглеждат определителен,неопределителен,частичен член и съществително име. Спазени са принципите за периодична...

Химия и опазване на околната среда ч.2

Сборникът е предназначен за зрелостници и кандидат-студенти при подготовка за зрелостен изпит, както и за кандидатстудентски изпит по химия и опазване на околната среда...

Аз и времето ч. 1

Книжките от поредицата “Аз и времето” са подчинени на философията на образователната програма “Неогея” /одобрена от МОН, 1998г./. Те обобщават работата на учителя, свързана...

Ботев. Съвременни интерпретации

Библиотека “Разночетения” представя поредица от сборници, посветени на значими български писатели. Всеки том съдържа актуални прочити на литературната ни класика. Избрани творби на автора...

*За изпита по български език и литература 7 клас/ Тестове. Трансформиращ преразказ

Настоящото помагало е предназначено преди всичко за самостоятелна подготовка на кандидат-гимназисти. То е напълно съобразено с критериите за оценка на знанията на седмокласниците. Свидетелство...

Fureur d’ecrire/ Учебно помагало по френски език

Защо? За да се научим да пишем правилно, свързано, ангументирано и с богати изразни средства. Какво? Писма, разкази, статии, коментари, преразкази, послания, доклади, биографии,...