Category: Счетоводство. Данъци и такси

Счетоводна политика на предприятието

Известно е, че предстои преход, насочен към пълното практическо прилагане на Международните счетоводни стандарти /МСС/. Във връзка с това изпъква значимостта на счетоводната политика...

Счетоводно-правна информационна система “Експертис” (Промоционален абонамент)

“Експертис” е счетоводно-правна информационна система, разработена от професионалисти за професионалисти. С този абонаментен пакет за период от 6 месеца след активацията получавате неограничен интернет...

Корпоративен счетоводен анализ; ч.1

Целта на учебника “Корпоративен счтоводен анализ” е да се продължи с разработването на методологията на счетоводния анализ и синтез на стойността, но на корпоративно...

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия/ 2006

Настоящото ръководство за годишно счетоводно приключване е предназначено за практическо обучение и водене на ускорена самоподготовка по фирмено счетоводство. Годишното счетоводно приключване и съставянето...

Новото осигуряване за несъстоятелност

Изданието съдържа: – правила, изисквания, разяснения – осигурителен доход – размер на осигуровките Закон за гарантиране вземания на работниците и служителите при нестъстоятелност на...

Национален сметкоплан. Закон за счетоводството

Този Национален сметкоплан за стопанската дейност е разработен от Комисията по счетоводно законодателство към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и е предложен на...

Данъчен консулт; Бр.7/2005

Четете в този брой: За сурогатите и за цената на живота Същност на търговията Командировките в чужбина Данъчно облагане 2005-07-12 Практически курс по счетоводство...

Данъчно облагане 2010

В изданието са включени: * Закон за местните данъци и такси; * Закон за данъците върху доходите на физическите лица; * Закон за корпоративното...

Настолник на счетоводителя 2015 CD

Справочна информация за практическо счетоводство! Акценти през 2015 г. в книгата /диска: • Банкови сметки и кодове за вид плащане • Размер и обхват...

Ръководство по европейско счетоводство

Колкото повече страните от Европейския съюз се приближават към обединяване на техните счетоводни практики за регистрираните до 2005 г. дружества, толкова повече се преплитат...

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България

В един по-глобализиран свят, намаляването на данъчното бреме и пречките за международния бизнес са истинско предизвикателство за съвременните държавници. Спогодбите за избягтване на двойното...