Category: Растениевъдство

Семепроизводство на едногодишни цветни култури

Дългоочакваната книга „Семепроизводство на едногодишни цветни култури” най-сетне е факт! Резултат от съвместните усилия на авторския колектив – Гели Витанова, Сергей Бистричанов, Андрей Канински,...

Сливата

Изданието съдържа информация за: – история – география – химия – почвознание – подготовка на мястото за засаждане – маркиране на мястото за засаждане...

Сливовата градина

Произход на сливата Разпространение и производство Хранителни и лечебни качества на сливовите плодове Биологични особености на сливата Възрастови периоди Агроклиматични изисквания Сортове Размножаване Производство...

Справочник за приложение на фунгицидите (С цветен албум на болестите по земеделските култури)

Настоящият справочник цели да запознае читателите с икономически най-важните болести по селскостопанските култури у нас. В книгата са илюстрирани и описани накратко различните заболявания,...

Справочник за торове с микроелементи

КАКВО ЩЕ НАУЧИМ ОТ ТАЗИ КНИГА ? ^ Всичко за кръговрата на микроелементите в растенията ^ Фактори на почвеното плодородие и микроелементите ^ Видове...

Съвети по овощарство

В настоящата книга всеки непредубеден градинар ще намери достатъчно информация за морфолофията, размножаването и засаждането на дървеснните видове, съвети за това какво трябва да...