Category: Растениевъдство

Облагородяване със зелени калеми

Облагородяването на овошните дървета със зелени калеми през периода на вегетацията е нова дейност в овощарството. В настоящата книга авторът излага резултатите на 20-годишен...

Обща технология на виното Т.I

Петото издание на Технология на виното излиза в два тома – Обща технология на виното и Технология на специалните вина. В том I –...

Овощната градина

Интересът на нашия народ към овощарството е многолетен. Българинът винаги е бил привързан към парчето земя така силно, както и към семейството си. Ако...

Отглеждане на асма

Винаги има нужда от такава книга. Лозарството е толкова старо, колкото е стара първата човешка цивилизация и знанията са се предавали от бащи на...

Отглеждане на билки

Целта на настоящата книга е да запознае читателя с основните положения при отглеждането на някои нашенски билки, чиито естествени находища не са големи в...

Отглеждане на земеделски култури

Тук са разгледани най-важните въпроси, свързани с използуването на почвените ресурси – състав и свойства на почвата – и е направена агропроизводствена характеристика на...

Отглеждане на ягоди/ Наръчник на градинаря

Тази книжка е предназначена за читателите, които отглеждат ягоди в дворните си градини. Посочени са накратко хранителните и лечебни свойства на ягодовите плодове. Разгледани...