Category: Растениевъдство

За червения калифорнийски червей

Отглеждането на червеите, по-точно на червения калифорнийски червей, отдавна е престанало да бъде хоби за рибарите и се превърна в сериозно занимание в най-развитите...

Зеленчукопроизводство

Предлаганата книга третира принципите и агротехниката на производството на зеленчуци с намерението да даде основни знания на студентите от висшите училища, специалистите от научното...

Земеделие

Нуждата от подходящи ръководства, както за нашия селски стопанин, така и за нашите земеделски училища, се чувства все повече и повече. Насърчен от много...