Category: Растениевъдство

Енциклопедия Градина Т.II: Зеленчуци

Енциклопедия “ГРАДИНА” предлага поредица от томове, в които са представени отглежданите в градините растителни видове (овощни видове, зеленчуци, цветя и др.). Всеки том ще...