Category: Растениевъдство

Земеделие

Нуждата от подходящи ръководства, както за нашия селски стопанин, така и за нашите земеделски училища, се чувства все повече и повече. Насърчен от много...

Обща технология на виното Т.I

Петото издание на Технология на виното излиза в два тома – Обща технология на виното и Технология на специалните вина. В том I –...

Справочник за торове с микроелементи

КАКВО ЩЕ НАУЧИМ ОТ ТАЗИ КНИГА ? ^ Всичко за кръговрата на микроелементите в растенията ^ Фактори на почвеното плодородие и микроелементите ^ Видове...

Български земeделски справочник

Изложението на статиите в настоящия труд е съобразено с историческия развой на земеделието и техническата последователност на производствените операции. Книгата съдържа норми, правила, методи...

Справочник за приложение на фунгицидите (С цветен албум на болестите по земеделските култури)

Настоящият справочник цели да запознае читателите с икономически най-важните болести по селскостопанските култури у нас. В книгата са илюстрирани и описани накратко различните заболявания,...

Зеленчукопроизводство

Предлаганата книга третира принципите и агротехниката на производството на зеленчуци с намерението да даде основни знания на студентите от висшите училища, специалистите от научното...

Технология на специалните вина Т.II

Петото издание на Технология на виното излиза в два тома: – Обща технология на виното – Технология на специалните вина Том II – Технология...

Семепроизводство на едногодишни цветни култури

Дългоочакваната книга „Семепроизводство на едногодишни цветни култури” най-сетне е факт! Резултат от съвместните усилия на авторския колектив – Гели Витанова, Сергей Бистричанов, Андрей Канински,...

Сливата

Изданието съдържа информация за: – история – география – химия – почвознание – подготовка на мястото за засаждане – маркиране на мястото за засаждане...

Енциклопедия Градина Т.II: Зеленчуци

Енциклопедия “ГРАДИНА” предлага поредица от томове, в които са представени отглежданите в градините растителни видове (овощни видове, зеленчуци, цветя и др.). Всеки том ще...

Декоративната градина

Няма нищо осъдително да си помечтаем за аристократични благини: замък сред ширна поляна; розариум пред входа; лабиринт от стригани чимшири; алпинеум за екзотични цветя...

Торове с повишена ефективност

За първи път в България се представя изчерпателна класификация на торовете с повишена ефективност. Фокусира се върху агрономическите, екологичните и икономически причини важни за...

Сливовата градина

Произход на сливата Разпространение и производство Хранителни и лечебни качества на сливовите плодове Биологични особености на сливата Възрастови периоди Агроклиматични изисквания Сортове Размножаване Производство...