Звуковете в българския език

Книгата “Звуковете в българския език” е резултат на почти двадесетгодишни изследвания върху звуковия строеж на българските диалекти и на българския книжовен език. Основната част от представения материал е събран лично от автора по време на многобройни експедиции. Звуковото богатство на българския език е разгледано от гледище на общата фонетика и е поставено в контекста на общи тенденции и закономерности в размера и структурата на звуковия инвентар на езиците по света. Стремежът е описанието да отговаря на универсални, обективни критерии за изчерпателност и точност. Книгата е богато илюстрирана със спектрограми. За всички български звукове са предложени символи от системата за фонетична транскрипция на Международната фонетична асоциация. Авторът е потърсил, също от гледище на общата фонетика, обяснения за редица звукови промени.
Книгата е предназначена за студенти и специалисти по фонетика, диалектология, история на езика и общо езикознание.

Издател: СемаРШ
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9548021404
Страници: 122
Корици: меки
Тегло: 120 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Не
Раздел: Съвременен български език, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 7.90