Заразни болести по животните Ч.2

Процесите на глобализация в света поставят нови предизвикателства и изникват нови задачи за решаване в здравеопазването на животните и общественото здраве. Това изисква нови знания по редица въпроси, в това число и по заразни болести по животните. Във връзка с това обстоятелство издаването на учебни пособия по заразни болести подпомага и улеснява в голяма степен ветеринарните специалисти при решаването на тези въпроси. В отговор се налага издаването на втора част на книгата „Заразни болести по животните“ от издателство „Матком “ – София. Във втора част на книгата са допълнени, редактирани и подобрени темите по 37 заразни болести по животните. От дидактична и прагматична гледна точка в хронологичен ред са разгледани етиологията, епизоотологичните особености, патогенезата, клиничната картина, диагнозата, мерките за превенция и контрол при всяка една от болестите. За целта са използвани информация, данни и документи от различни източници, като бюлетин на МБЕ, бюлетин на НВМС, Научни списания, монографии, статии, Интернет информация, доклади от различни научни и професионални форуми, нормативни документи и др. Надяваме се положените усилия по подготовката и издаването на книгата да бъдат в полза на широката читателска аудитория от ветеринарни специалисти, изучаващите ветеринарна медицина, мениджъри, фермери, собственици на домашни любимци, еколози, ловци, ловни деятели и др. Авторът приема с благодарност бележки и препоръки за по-добро отразяване и представяне на материалите по здравеопазване на животните от заразни болести. доц. д-р Иван Енев

Издател: Матком
Език: Български
Година: 2006
ISBN:
Страници: 112
Корици: меки
Тегло: 150 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Ветеринарна медицина, Медицина, Книги

Цена: 6.00