Закон за управление на етажната собственост. Сборник нормативни актове 2013

Изданието включва Закон за управление на етажната собственост, Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, Книга на етажната собственост, Споразумение за създаване на сдружение на собствениците, Наредба № РД-02-20-8 от 2012 г. са създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, Наредба №6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. Приложение Извлечения от: Закона за собствеността; Закона за устройство на територията; Закона за енергийна ефективност; Закона за местните данъци и такси и други нормативни актове, свързани с етажната собственост.

Издател: Солотон
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9787656866082
Страници: 114
Корици: меки
Тегло: 103 грама
Размери: 20×14
Наличност: Не
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 4.90