Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти (Коментар и разяснения)

Това издание съдържа новата законова и подзаконова нормативна уредба на счетоводството, приета в изпълнение изискването за транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното ни счетоводно законодателство. В него са поместени и коментар, и разяснения за прилагането на закона за счетоводството /ЗСч/ и Националните счетоводни стандарти /НСС/. Тези два нормативни акта влязоха в сила в тяхната цялост /с изключение на чл.чл. 48-52 от ЗСч, които ще се прилагат от 01.01.2017 г./ от 1 януари 2016 г. Авторите на коментара и разясненията бяха членове на сформираната от Министъра на финансите със заповед ЗМФ-1 от 02.01.2015 г. работна група във връзка с транспонирането на Директива 2013/34/ЕС (Директивата). В качеството им на членове на групата те участваха с предложения и изказвания на състоялите се заседания на групата. Някои от направените от тях предложения бяха приети, други – не.
Новият Закон за счетоводството вече е факт! Той е закон и следва да се изпълнява! Той има силата на присъдено нещо от Висшия орган на държавната власт – Народното събрание на Република България!

Издател: Тракия-М
Година: 2016
ISBN: 9786197003161
Страници: 432
Корици: меки
Тегло: 486 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 16.00