Закон за обществените поръчки/ 2014

СЪС ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (Обн. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г), са предприети мерки в следните насоки: І. Мерки за намаляване на бюрократичната и административна тежест ІІ. Мерки за облекчаване на малките, средните и новосъздадените предприятия при достъпа им до обществени поръчки ІІІ. Прецизиране на дефиниции и процедурни правила, включително с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест ІV. Повишаване нивото на административната експертиза V. Контрол по изпълнението на договорите VІ. Публичност и прозрачност VІІ. Закрила на труда и създаване на реални възможности за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9789542815297
Страници: 282
Корици: меки
Тегло: 228 грама
Размери: 13×20
Наличност: Не
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 5.00