Закон за кадастъра и имотния регистър

Настоящото издание съдържа: Общи положения Кадастър Агенция по кадастъра Лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра Съдържание на кадастъра Специализирани карти, регистри и информационни системи. Допълнителни кадастрални данни Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри Предоставяне на кадастрални данни Имотен регистър Агенция по вписванията Партида на недвижим имот. Партидно дело Създаване на имотния регистър Вписвания в имотния регистър Оспорване на вписване. поправка и заличаване на извършено вписване публичност на имотния регистър Дългосрочна и годишна програма по кадастъра и имотния регистър Административнонаказателни разпоредби Допълнителни разпоредби Преходни и заключителни разпоредби

Издател: Аскони-издат
Език: Български
Година: 2005
ISBN:
Страници: 36
Корици: меки
Тегло: 55 грама
Размери: 21×14.5
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 1.60