За повече почтеност в международните отношения

Съдържание
Увод
ПЪРВА ЧАСТ. Ролята на почтеността (етичността) в развитието на международните отношения 1. Етика и международни отношения
Международни аспекти на етиката в политическата философия Морал и етика в международните отношения. Легитимност и почтеност Етичност при прилагането на юридическите принципи в международните отношения Етични ценности и геополитика „Глобална“ и международна етика
2. Етични аспекти на международното сътрудничество за развитие
Етични подходи при оказване на международна помощ за развитие Ограничения и възможности на съдействието за развитие на общонационалната идентичност
ВТОРА ЧАСТ. Почтеността на суверенните държави – нарастваща политическа необходимост в глобализиращия се свят 1. Суверенните държави в условията на глобализация и тяхното място в диалектиката на процесите на глобализация и фрагментация
Основни философско-политически подходи при третирането на връзката глобализация – суверенни държави Суверенните държави в глобализиращия се свят
2. Международната общност и глобализацията
Международната общност Реформирането на ООН
3. Външнополитическата почтеност на суверенните държави – нарастваща политическа необходимост в глобализиращия се свят
Почтеността на суверенните държави в международните отношения и международната легитимност Необходими акценти в реформата на ООН Правата на човека Еврокризата и задълбочаването на европейската интеграция. Факторът вътрешносъюзна и външнополитическа почтеност
Заключение Използвана литература

Издател: Стено
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789544496623
Страници: 156
Корици: меки
Тегло: 260 грама
Размери: 15×22
Наличност: Да
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 12.00