Worterbuch der deutschen umgangssprache

*65 000 единици и ключови думи; лесно разбираеми обяснения, указания за правилна употреба; незаменим справочник за устната употреба на немския език. *Хронологично са подредени всички обичайни изрази, добавен е показалец за регионалния и социалния обхват на думите. Посочени са годините, в които даден израз е влязал в обращение в говоримия език. Специално внимание е отделено на официалния, на литературния език, диалектите, езиците на отделните групи, на специализирания език, на професионалния и регионалния жаргон. *Различни групи от хора, в зависимост от социалното и професионалното си положение, ползват различни езици. Различните думи са оцветени с различно съдържание на различните нива, в които се употребяват. Също така с течение на времето думите променят своето значение. *Речникът на говоримия немски език е актуализиран през 1993 година-в него са отразени най-новите тенденции на езика. *Речникът отразява най-точно живия, автентичен език. Това е едно задължително помагало за всеки, който иска уместно да говори и пише немски език.

Издател: Прозорец
Език: Немски
Година: 1996
ISBN: 954-8079-40-2
Страници: 966
Корици: твърди
Тегло: 1120 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Немски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 25.00