Възрастните хора като ресурс в развитието (Научна конференция София, 24 септември 2015 г.)

Книгата е посветена на проведената през 24 септември 2015 г. в София научна конференция “Възрастните хора като ресурс в развитието” с участието на изследователи от различни научни направления, повярвали във възможностите на възрастните хора като ресурс в развитието. В представените от демографите, социолозите и икономистите доклади те се позовават на обективната необходимост по-скоро да прозрем, че живеем в едно намаляващо и застаряващо общество, което се нуждае от устойчиви връзки и солидарност между поколенията, от интегритет на различни социални и етнически общности, от реален икономически растеж, съобразен с настъпващите демографски промени. С определено място като автори и участници в дискусиите са медицинските специалисти, обосновавайки компетентно и задълбочено социално-здравните потребности на възрастните хора, ролята на ранната профилактика и промоция на здравето, за да се разчита на продължаващата им трудоспособност и активност, на капацитета им да предават професионални умения и трудови навици, да споделят житейски опит и добродетели.

Издател: Славена
Година: 2016
ISBN: 9786191900510
Страници: 432
Корици: меки
Тегло: 467 грама
Размери: 14×20
Наличност: Да
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 14.40