Възнаграждения и обезщетения 2003/ст./

Изданието “Възнаграждения и обезщетения 2003” включва правна уредба, данъци и осигуряване, счетоводно отчитане;
Трудовото правоотношение възниква и съществува между две равноправни страни – работодателя и наетия от него работник или служител. Същността му се състои в това, че непосредствено в процеса на труда работникът или служителят предоставя на работодателя своята работна сила, срещу което получава договореното и изработено възнаграждение. Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден (чл. 242 от кодекса на труда, КТ). При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения (което се предполага до доказване на обратното – чл. 8, ал. 2 от КТ) работодателят е длъжен да плати пълния размер на договореното и изработено от работника или служителя трудово възнаграждение. /…/

Издател: Апис-Ромил Колев
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 954989973X
Страници: 248
Корици: меки
Тегло: 192 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 17.40