Връзки с обществеността на културния туризъм

Книгата „Връзки с обществеността на културния туризъм“ е резултат на анализ на теорията и дългогодишно изследване на практиката на ПР на българския културен туризъм. Представени и обобщени са съвременните теоретични възгледи и практики на широк кръг български и чуждестранни специалисти в областта на културния туризъм, културно-историческото и природно наследство и връзките с обществеността. Въз основа на развитието и тенденциите в световния туризъм в последните години авторката е проследила промените и нагласите на туристите, които все повече насочват своето внимание и предпочитания към страните с развит културен туризъм. България е представена като интересна туристическа дестинация с богата история, култура и природа, с уникални съвременни културни събития, които максимално трябва да се рекламират и промоцират на европейския и световния туристически пазар.
Соня Алексиева е PR консултант с дългогодишен опит в областта на връзките с обществеността, с тясна специализация пъблик рилейшънс в туризма. Д-р Соня Алексиева е хоноруван преподавател по пъблик рилейшънс, бизнес комуникации, връзки с обществеността на културния туризъм в НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и др. Като PR експерт по туризма е участвала в редица български и международни проекти, семинари и конференции. Пресатаще е на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) от 1995 г. Член е на УС на БХРА. Автор е на книгите „Изящните престъпления“, „Човекът, който създаде „Етъра“ – книга за Лазар Донков“, на първата книга за частния туризъм в България – „История между сезоните -Книга за БХРА“ (I и II част) и др. Има стотици публикации в специализирания и научния печат по проблемите на частния туризъм, пъблик рилейшънс, бизнес комуникациите, връзки с обществеността на културния туризъм. Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET). Член е на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA). Член е на Съюза на българските журналисти (СБЖ), на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и на Асоциацията на имиджмейкърите „Имагинес“.

Издател: ПР Туризъм консулт
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9549134830
Страници: 144
Корици: меки
Тегло: 200 грама
Размери: 21×15
Наличност: Да
Раздел: Карти и атласи, География, Природни и точни науки, Книги

Цена: 8.00