Власт и етнос на Балканите

„Малцинствата, които преди не познавахме, се проявяват“… като създания от научната фантастика, неопределени цялости, неизвестни досега, сякаш изплуват от антропологическите дълбини, за да поискат справедливост… Книгата е изключително изследване, плод на засиления в последните години интерес към въпросите на етничността и етносите, национализма, разпадането на бивша Югославия и ролята на международната общност в решаването на тези проблеми. Разглеждайки малцинствата като дълготрайни и „неразтворими в демокрацията“ цялости, авторът ги поставя в контекста на съвременните исторически процеси и появата на новия международен ред. Написана полемично и поставяща множество очевидни и в същото време – нови, въпроси, книгата ще спечели вниманието на етнолози, политолози, социолози и историци.

Издател: Лик
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9546076619
Страници: 276
Корици: меки
Тегло: 300 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 12.00