Великата контракция 1929-1933

Настоящата книга дава аргументирано обяснение и непозната досега перспектива към най-голямата икономическа криза в историята на човечеството – “Великата депресия” от 1929-1933 г., или както авторите я наричат – “Великата контракция”. Основната теза, която Фридман и Шварц защитават е, че централната банка на Съединените щати (Фед) е могла да обуздае суровостта на кризата, но се проваля в опита си да упражни своята роля за управление на американската монетарна система. Предположенията за този провал се свеждат до: липса на адекватно ниво на компетентност и интелект в длъжностните лица, начело на Резервната система относно същността и сериозността на кризата; наличие на личен интерес в същите тези длъжностни лица поради свързаностг с големите банки в страната; наличие на лично отношение и борби на лобита в рамките на Системата. Участвайки в глобалната битка на идеи и “доктринално господство”, книгата служи като боен зов за школата на монетаризма, която акцентира на важността на паричното предлагане в рамките на функционирането на стопанската система – една концепция, която става достояние и влиза в инструментариума на всички централни банкери по света. Днес в светлината на съвременната криза се питаме дали уроците от миналия век са научени от настоящите ръководители на най-важните парични властови центрове, провеждащи парична политика в световен мащаб, и дали сегашните проблеми не са повторение на Великата контракция.

Издател: Център за обществено развитие; УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9786199013915
Страници: 266
Корици: меки
Тегло: 364 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Икономика, Книги

Цена: 12.00