В търсене на средновековното време (Неравният път на българите VII-XV в.) м.к

Проф. дин Христо Матанов е завър¬шил Историческия факултет на Со¬фийския университет „Св. Климент Охридски” през 1977 г. Бил е редовен докторант в Института по балканистика при БАН. Работил е като научен сътрудник в същия институт, бил е заместник-директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”. Към настоящия момент е преподавател по Средновековна балканска история в Историческия факултет на Софийския университет. Специализирал е История на Византия в научния център „Дъмбъртън Оукс” в САЩ, в Со¬лунския университет „Аристотел” и в Кьолнския университет като стипендиант на фондацията „Алек¬сандър фон Хумболт”. Автор е на монографиите: „Югозападните български земи през XIV в.” (1986 г.); „От Галиполи до Лепанто. Бал¬каните, Европа и османското нашествие, 1354-1571 г.” (1988 г.) (в съавт. с Румяна Михнева); „Георги Сфранцес. Дневникът на един византийски сановник” – превод от гръцки и увод (1996 г.); „Княжеството на Драгаши. Към историята на Североизточна Македония в предосманската епоха” (1997 г.); „Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XV-XVI в.” (2000 г.); „Средновековните Балкани. Исторически очерци” (2002 г.); „Балкански хоризонти. История, об¬щества, личности” (2004 г.). Проф. Христо Матанов е публикувал няколко учебника по История и цивилизация, исторически атласи и десетки статии.

Издател: Гутенберг
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9786191760183
Страници: 516
Корици: меки
Тегло: 1016 грама
Размери: 16×23
Наличност: Не
Раздел: Средновековна история, История на България, История, Книги

Цена: 16.00