Управление на човешките ресурси

В сборника се предлагат макро- и микроподходи за анализ, обзор, история и методология на изследваните явления. Методическата ориентация на материалите е с определен формиращ ефект за необходими конкретни управленски умения по направленията и специализациите в програмите по бизнес администрация. Текстовете са теоретико-приложни модули, съобразени с изискванията за модел на знанието по специалността УЧР, свързващ научното изследване и неговата ориентация за преподавателски и практически цели – достатъчен за покриване на значими параметри, компетентности и умения на участниците в обучението. В този смисъл системата за управление на човешките ресурси излиза от своите тесни концептуални рамки и започва да функционира реално единствено чрез конкретни стратегии, съвкупности от дейности, фактори и методи, които по своята същност и предназначение е необходимо да регламентират, но и да управляват в контекста и развитието на човешки/социален капитал в организацията.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9789545358319
Страници: 488
Корици: меки
Тегло: 688 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 25.00