Учебна тетрадка по математика №2 за 8 клас/ По новата учебна програма

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г. на министъра на образованието и науката.
Осигурява: • усвояване на основните знания и задълбочаването им по темите: Тема 5. Еднаквости Тема 6. Системи линейни уравнения с две неизвестни Тема 7. Системи линейни неравенства с едно неизвестно Тема 8. Окръжност и многоъгълник • създаване на умения за: решаване на основни задачи; решаване на допълнителни задачи; подреждане решението на задача; решаване на тестови задачи; решаване на задачи, комплектувани като контролни и класни работи. Учебната тетрадка може да се използва за: • самостоятелна работа; • домашна работа; • проверка и оценка знанията на учениците. Учебната тетрадка е разработена по темите и уроците, дадени в програмата на МОН и е подходящо помагало по математика за всички ученици в 8. клас.

Издател: Архимед
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789547791046
Страници: 72
Корици: меки
Тегло: 157 грама
Размери: 26×20
Наличност: Да
Раздел: Учебни помагала 8-12 клас, Средно образование 8-12 клас, Учебна литература, Учебници

Цена: 4.50