Търговско право. Втора част: Търговски сделки

Книгата е пето допълнено и преработено издание. Промените в законодателството и развитието на съдебната практика след 2009 г. обуславят необходимостта от сегашното издание. Разгледани са основните понятия на търговското право, правната характеристика, учредяването, дейността и прекратяването на едноличния търговец, на публичното предприятие търговец (единствено у нас изследване) и на отделните видове търговски дружества. Авторката изследва българската и чуждата литература, систематизира съдебната практика и взема предвид тълкувателните решения на Върховния касационен съд. Книгата е полезна за студенти и докторанти, за практикуващи юристи, за представителите на бизнеса за изясняване на важни и често спорни въпроси в търговското право.

Издател: Апис
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9789548330138
Страници: 484
Корици: меки
Тегло: 440 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 18.40