Технологии и мениджмънт

В днешните условия технологиите заеха ролята на суперстратегически фактор при управлението на всяка фирма – стопанска единица. Успешният мениджмънт се предопределя от своевременното получаване на специализирана информация, напускане на сферата на неопределеността и формиране на вярна ориентация в стихията на пазарните реалности за вземане на конкретни, жизненоважни решения за производството и реализацията на търсените стоки (или услуги), за установяване на делови и ефективни контакти с клиентите, проникване на нови стоки и технологии на нови пазари и постигане на целите на стопанската единица – фирма, организация. От чисто прагматични позиции в записките са изложени основни понятия и изходни постановки в обсега на технологиите, познанието на които ни въвежда в сложната област на мениджмънта. Съдържателната същност на предлаганата материя представлява интерес за специалисти в материалната практика, независимо от ранга им и изпълняваните от тях функции в производството, управлението му и реализацията на продукцията. Материалът е подреден в съответствие с учебната програма по дисциплината “Индустриални технологии” на Стопански факултет, ТУ – София и дисциплината “Технологии и мениджмънт” в Центъра за непрекъснато обучение и филиал на ТУ – София в гр. Сливен -Инженерно-педагогически факултет.

Издател: Софтрейд
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9543340145
Страници: 196
Корици: меки
Тегло: 193 грама
Размери: 21.5×14.5
Наличност: Не
Раздел: Мениджмънт. Човешки ресурси, Икономика, Книги

Цена: 10.00