Тактически действия при високорискови ситуации

Актуалността на тази книга се обуславя от протичащите процеси в страната, които през последните години се характеризират с нарастване решителността на престъпниците. Това се дължи на улеснения достъп до оръжие и взривни материали. По-умели станаха действията на нарушителите на закона, които създават кризисни ситуации с висока степен на риск. Това налага да се усъвършенства и обогатява специалната тактика на законоприлагащите институции, за да се постигне по-голяма ефективност в борбата с престъпността.
Следвайки възприетия план и прилагайки научни методи за изследване, авторът постига поставената цел за теоретическо изясняване на високорисковите ситуации и необходимостта от тактическо мислене: наблюдение, оценка, решение и действие. Това позволява да се поддържа тактическо предимство над закононарушителите. На базата на изучения международен и български опит авторът е формулирал принципите на специалната тактика. Особено внимание е отделено на организацията, съгласуването на действията на екипите и на формите и способите за действие. Акцентът се поставя на практическото отработване на специалните тактически действия, като те се разглеждат в необходимата последователност с изясняване на същността, съдържанието и способите за действие, подготовката и провеждането им. При разработване на пособието авторът е използвал съществуващите чуждестранни източници, национални публикации и наблюдения на служителите, действали в условията на висока степен на риск и ползвали резултатите от проведени експерименти.
Пособието е написано на достъпен език. Отделните ситуации са онагледени със схеми, което го прави удобно за ползване. Момее да бъде използвано от преподаватели, слушатели и курсанти от Академията на МВР, а също така от служителите от всички законоприлагащи институции: полиция: гранична полиция; жандармерия: Служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване” към Министерството на отбраната, както и от участниците в мироопазващите и мироподдържащите мисии в чужбина. Основните постановки са валидни и за дейността на охранителните структури на други държавни, обществени и частни организации. доц. д-р М. МАНЕВ

Издател: Военно издателство
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9545092645
Страници: 144
Корици: меки
Тегло: 145 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Бойни изкуства, Спорт, Хоби и свободно време, Книги

Цена: 10.00