Таблици на немските глаголи

Таблици на немските глаголи е практическо ръководство, което се занимава с един от най-важните аспекти в немския език. То съдържа основна информация за употребата на немските глаголи, представена по начин, който улеснява овладяването и затвърдяването им. Ръководството е разделено на три части.
В първата част са обяснени детайлно всички глаголни времена, които изучаващият трябва да знае, като са посочени примери за всички видове глаголи (слаби, силни или смесени). Посочено е как се образуват сегашното и миналото причастие, повелителните форми на глаголите. Подробно са обяснени сложните времена, както и употребата на страдателния залог. В таблиците са включени също глаголите с делими и неделими представки. Посочени са примери за възвратни глаголи, както и за глаголите, изискващи предлог. Подробно е описано и мястото, което заема глаголът в изречението.
Във втората част – основната част на ръководството – са представени по азбучен ред 200 най-често използвани немски глагола с различните им форми. Глаголите са дадени в първо, второ и трето лице в единствено и множествено число на съответните времена. Посочено е дали глаголът е слаб или силен и с кой спомагателен глагол се образуват сложните му времена. Дадени са сегашното и миналото причастие и императивните форми. В третата част по азбучен ред са подредени 2000 най-широко разпространени глагола, като срещу всеки от тях е посочено на коя страница в основната част може да се намери информация за неговото спрежение.

Издател: Прозорец & Труд
Език: Немски
Година: 2003
ISBN: 954733302X
Страници: 256
Корици: меки
Тегло: 253 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Немски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 6.90