Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт

Ако Вашата фирма не е банка, застрахователна компания, пенсионен или осигурителен фонд, или организация с идеална, нестопанска цел, най-голямото влияние в процеса на постигане на горната цел оказва Производственият и операционен мениджмънт на фирмата. Това е така, защото крайният резултат до голяма степен е следствие на усилената работа на производствените и операционни мениджъри по ефективното планиране, организация и осъществяване, регулиране, отчет, анализ и контрол на цялостния производствен процес, поддържането на оптимални пропорции и показатели при управлението на всички операции и дейности, свързани с движението и използването на материалите /полуфабрикати, компоненти, изделия/, енергията, работната сила, производствените мощности – всички фирмени ресурси, необходими за достигането на набелязаните бизнес-цели. И тъй като останалите функции на мениджмънта и дейности на организацията в различна степен „обслужват'' производството на самата стока или услуга, то между тях трябва да има такава координация и съгласуване. I които да осигурят възможно най-благоприятното функциониране на този комплексен и в значителна степен инертен организъм. Това само по себе си означава, че в сърцевината на всяка фирма – нейните производствени и/или операционни процеси, е заложена необходимостта от ефективна система за производствен и операционен мениджмънт (ПОМ), която да осигури достигането на посочените по-горе задачи и стремежи. В допълнение на това, за да затруднят още повече нещата, клиентите стават все по-взискателни не само относно сроковете за изпълнение на поръчките, а и спрямо номенклатурата на предлаганите стоки и/или услуги -те се ориентират към все по-малки по обем поръчки, към единични, уникални, неповтарящи се изделия. Бързо разрастващата се интернационализация на конкуренцията и глобализацията на пазарите от друга страна принуждават всяка фирма да разглежда целия свят като свой потенциален пазар, както и „домашния“ -като пазар на конкурентите си от цял свят. Това ултимативно изисква намаляване на производствените разходи и увеличаване на ефективността и гъвкавостта, т.е. – увеличаване на конкурентоспособността. Ето защо според мнозинството автори целите и задачите, които трябва да се вплетат в концепциите за функционирането на ПОМ, трябва преди всичко да се насочат към клиента: – неговите предпочитания и очаквания; – бърза и ефективна доставка; – гъвкавост в асортимента; – гъвкавост в количествата; – качество и сервиз; – ниска себестойност. Така при осъществяването на самия операционен процес често се формират противоречиви задачи в рамките на поетите като ангажимент параметри. Фирмата обикновено е принудена да оперира, в рамки, определени от много ограничения, които оказват негативно влияние в крайна сметка върху реализираната печалба. Огнян Андреев

Издател: Софттрейд
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9543340021
Страници: 132
Корици: меки
Тегло: 121 грама
Размери: 21×14
Наличност: Не
Раздел: Мениджмънт. Човешки ресурси, Икономика, Книги

Цена: 10.00