Сватбената терминология в българския и румънския език

Василка Алексова е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са насочени към историята на румънския език и българо-румънските езикови взаимоотношения, към балканското езикознание и етнолингвистика. Изследването е посветено на терминологията на традиционната народна сватба в българския и румънския език, разгледана въз основа на езикови, еткнографски и фолклорни данни. Фокусът върху тези два езика се определя както от вековното им взаимодействие, така и от близостта в традиционната народна култура на двата съседни народа. Макар че основната цел на труда е да се потърсят и изяснят сходствата в анализираната терминология, представени са и характерните различия, дължащи се както на принадлежността на българския и румънския език към различни групи в рамките на индоевропейското езиково семейство, така и на различните контакти, които е имал всеки един от тях през вековете. В направения анализ са използвани данни и от други славянски, романски и балкански езици.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789540734798
Страници: 512
Корици: меки
Тегло: 524 грама
Размери: 14×20
Наличност: Да
Раздел: Етнология, История, Книги

Цена: 15.00