Стратегически маркетинг. Маркетингови стратегии

Книгата “Стратегически маркетинг-маркетингови стратегии” изследва последователно основните характеристики на маркетинговата обкръжаваща среда и влиянието им върху маркетинговата концепция, както и формирането на конкретна маркетингова стратегия. Детайлно са описани стратегическият маркетингов подход и процесът на формулиране и изпълнение на маркетинговите стратегии. Представени са основните маркетингови изводи по отношение на бизнес стратегиите, като специално внимание е обърнато на адаптацията на маркетинговите стратегии, в зависимост от фазите на жизнения цикъл на продуктите, както и на стратегиите за навлизане на нови пазари. Книгата е предназначена за широк кръг читатели- студенти, хора от бизнеса, търговци, които искат да задълбочат познанията си в областта на стратегическия маркетинг.

Издател: Авангард Прима
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789543232789
Страници: 216
Корици: меки
Тегло: 280 грама
Размери: 320×15
Наличност: Да
Раздел: Маркетинг, реклама и PR, Икономика, Книги

Цена: 15.00