Старобългарската култура

Старобългарската култура на проф. Надежда Драгова е уникално културологично изследване в област, представяна досега фрагментарно от специалисти с конкретна научна насоченост (книжнина, археология, изкуство, дипломация и т. н.). Културологията е динамична наука, тя обхваща процесите в развитието и стагнирането на дадена цивилизация, господстващите за времето модели и архитипове. В този смисъл това е първата книга за старобългарската култура, разгледана от един интердисциплинарен специалист, какъвто е културологът. Изключителната ценност на този труд е не само в блестящата ерудираност на авторката, а най-вече в новаторския анализ на средновековната космология н културната ни памет, Кирило-Методиевото дело, воинската идеология и светците-закрилници, манастирската култура, богомилството, култовите мистерии, преминаващата през вековете сакралност на светите места и реликви.

Издател: Лик
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9546076775
Страници: 426
Корици: меки
Тегло: 389 грама
Размери: 20×14
Наличност: Не
Раздел: Културология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 12.00