Средна класа и социална стратификация

Николай Тилкиджиев (р. 1953) е ст.н.с. д-р и зав.секция “Общности и социална стратификация” в Института по социология при БАН. Завършил е философия и социология в Софийския университет. Има повече от 25 г. професионален опит в изследването на общностите, социалните групи, класите, слоевете, неравенствата, разслояването. Ръководител и съавтор на десетки социологически изследвания, на научни и приложни проекти. С над 70 научни публикации; съставител и съредактор е на българския “Енциклопедичен речник по социология”. Специализирало в престижни изследователски центрове в Германия, Холандия, Великобритания. Изнасял е лекции по социална стратификация в Софийския, Пловдивския и Югозападния университети, а също в университети в Германия, Финландия, Русия, Израел. Председател на Изследователския комитет “Социална стратификация” към Българската социологическа асоциация, зам.председател на Агенцията за социални анализи, която е българският представител на International Social Survey Program, както и председател на Асоциацията за развитие на средната класа. “Грижата за създаване и развитие на средна класа” е любимо пропагандно клише на всеки посткомунистически политик и общественик, на всяка идейна платформа за реформи, но понятието “средна класа” се чувства изключително неуютно на фона на неудовлетворително ниския ни жизнен стандарт. Получи се “битовизиране” на проблематиката с оставане в плен на “преднаучния стадий”: нароиха се доста “експерти”, всеки от които – без познаване на богатите социологически традиции в областта – заявява какво “според него/нея” е средна класа и дали има или няма тя “почва у нас”. Ефектът е нулев, дори отрицателен: всеки влага “свой” смисъл в понятията и това не допринася за разбиране на явлението, за развитие на проблематиката и за нейната практическа полезност. Остава нещо неясно, фетишизирано, мистифицирано, профанирано… Налице е странен затворен и парадоксален кръг: всички искаме средна класа, но не знаем точно какво е тя и не създаваме условията за нея?!… Настоящият труд е стъпка към преодоляване на това състояние чрез дефиниране и анализ на средната класа и средните слоеве в техния цялостен общностен, групов и социално-структурен съвременен контекст.

Издател: Лик
Език: Български
Година: 2002
ISBN: 9546075817
Страници: 508
Корици: меки
Тегло: 623 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 12.00