Спешни състояния в практиката на фамилния лекар; кн.3

Понятието „спешност“ би могло да бъде разгледано в два аспекта: В медицински аспект, то се свежда до активни действия, целящи поддържането на основните жизнени функции – дишане и адекватно кръвообращение; От гледна точка на потребителя на медицински грижи, т.е. на пациента „спешността“ е понятие, което включва различни състояния на човешкото здраве, които нарушават качеството на живот. Фамилният лекар е този, който ще посрещне пръв тези пациенти и ще трябва да реагира адекватно в различни ситуации, с което ще осигури адекватно лечение, водещо до жизнен и социален комфорт и високо качество на живот. Доц. Петър Панчев, д.м.н.

Издател: Белт Пъблишинг
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 95492068633
Страници: 546
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Видове медицина, Хуманна медицина, Медицина, Книги

Цена: 23.00