Социален капитал и икономическо развитие

Книгата представлява опит да се прескочат изкуствените граници между неокласическата икономическа наука и останалите социални науки. Възстановяването на синергията между социалните науки предлага нови възможности за изследване на съвременните процеси в обществото и икономиката. Монографията въвежда концепцията за социалния капитал. Социалният капитал е както социален, така и капитал. Той определя икономическото развитие. Социалният капитал е сред основните детерминанти на прехода в Централна и Източна Европа. Концепцията определя една нова роля за международните икономически организации и за политическия елит. Книгата е насочена към онези читатели, за които неокласическият икономикс е изчерпал своите възможности. Тя може да бъде полезен инструмент при обучението на студенти по икономикс и социални науки. Преподавателите, изследователите и учените по икономически науки, социология, политология и международни отношения ще намерят в монографията интересно четиво.

Издател: АИ Проф.Марин Дринов
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9544309837
Страници: 250
Корици: меки
Тегло: 272 грама
Размери: 14×20
Наличност: Да
Раздел: Икономика, Книги

Цена: 7.00