Скъпоценните минерали и метали в живота на древните българи

Книгата на Руслан Костов предлага едно рядко интересно четиво за историята на древните Българи. Вместо обичайните теми около прародината, етногенезиса и културно-политическата история авторът поднася едно изследване за скъпоценните минерали и метали в Памиро-Хиндукушкия регион, които по косвен път доказват тезата за българското присъствие. Средноазиатският регион е разгледан през призмата на обитателите му, които се занимават с разкриване, обработка и търговия на благородни метали и скъпи минерали. Поради спецификата на този вид стопанска дейност могат да се направят важни изводи за характера и нивото на културата на местните жители. От направените съпоставки с археологически артефакти от трите Българии – Кубратова, Волжка и Дунавска, е видно, че създателите, притежателите и търговците на благородни метали и минерали са древните Българи. Руслан Костов подкрепя становищата си с доказателства от областта на топонимията, хидронимията и оронимията, които сравнително точно локализират българските поселения. Авторът поддържа мнението, че рударството и металургията са занаяти, изискващи добри познания и солидна традиция, които лесно могат да бъдат разпознати в бита на отделните народи. Камъкът, металът и скъпоценните минерали поради трайността си са отлични свидетели за местопребиваването и културата на даден народ. Авторът допълва картината на своето изследване с поглед върху минералните ресурси като керамика, фаянс и стъкло, които също дават изобилие от данни за притежателите им. С това изследователят се докосва до гемологията и глиптиката, които още повече разкриват енигмата на техните създатели. Книгата на Руслан Костов е своеобразна енциклопедия с геолого-географски данни, които разкриват непозната досега страна от историята на древните Българи. Много от приведените от автора данни тепърва ще бъдат интерпретирани от изследователите. Посочената изобилна литература на кирилица и латиница е другото несъмнено достойнство на този уникален труд.

Издател: Тангра ТанНакРа
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9549942929
Страници: 246
Корици: меки
Тегло: 434 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Не
Раздел: Археология. Антикварство. Извори, История, Книги

Цена: 15.00