Системи за възнаграждения (теория, практика, дизайн)

Настоящата монография е посветена на една група проблеми, които са винаги актуални, както за теорията, така и за практиката – възнагражденията на наемния персонал и разходите за труд на работодателите. Основната причина за тази постоянна актуалност е, че възнагражденията и разходите за труд са пряко свързани с осигуряването, развитието и използването на ключовия ресурс за всяка организация и общество – хората. Именно хората с техните способности, знания, умения, опит, желание за работа и постижения са основният фактор за конкурентоспособността и просперитета както на отделната организация, така и на цялата обществена система., Основната цел на монографията е да се представят най-съществените теоретични аспекти, свързани със системите за възнаграждения в организациите, както и основните практически проблеми и възможни решения (включително – конкретни методи, процедури и алгоритми), свързани с дизайна (проектирането) на системите за възнаграждения, приложими в практиката на различни организации.

Издател: Тракия-М
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9786197003147
Страници: 320
Корици: меки
Тегло: 601 грама
Размери: 21×30
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 27.00