Синтактична интерференция между сродни езици

В настоящата книга за първи път у нас се очертава профилът на синтактичната интерференция между две сродни езикови системи, каквито са българската и руската. Представя се съпоставително изследване на основните синтактични категории и видове изречения в българския и руския език с практическа насоченост. Предлагат се модели за ограничаване на сферата на разпространение на синтактичната интерференция между българския и руския език. Оригиналните изводи дават конкретни насоки в областта на приложната лингвистика.

Издател: СемаРШ
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9548021420
Страници: 120
Корици: меки
Тегло: 120 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Езикознание. Науки за езика, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 6.50