Школата на натуралната морфология и българската морфологическа система

Илияна Гаравалова е хоноруван преподавател по съвременен български език във Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Кл. Охридски”. Интересите й са в областта на структуралната и компютърната лингвистика, както и в сферата на езиковата типология. Настоящата книга е докторската й дисертация, която предлага критически анализ, както и някои корекции и допълнения към теорията на натуралната морфология, създадена от Школата на натуралната морфология, а също така и прилагането на тази теория към българската морфологическа система. Трудът е предназначен за широк кръг специалисти, студенти и преподаватели.

Издател: СемаРШ
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9548021315
Страници: 238
Корици: меки
Тегло: 200 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Съвременен български език, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 7.90