Селищна археология Т.VII, 2012 (Годишник на Департамент “Археология”)

Годишникът е издание на Департамент “Археология” към Нов български университет. В него се публикуват студии, статии, съобщения, резюмета и рецензии, свързани с научната дейност на членовете на Департамента, студенти и докторанти в програмите “Археология”, “Археологически изследвания” и “Археологически анализи и археометрия” на НБУ, също така проучвания и материали на изследователи от други научни и научно-образователни институции. “Селищна археология” съдържа общо десет статии и една рецензия. Материалите са мултидисциплинарни, а хронологичният обхват е широк – от ранната новокаменна до съвременната епоха, покривайки над девет хилядолетия човешка история. Представени са теоретични статии, обобщаващи изследвания, конкретни аналитични публикации на археологически материали и интердисциплинарни разработки от области, тясно свързани с археологията. Статиите са организирани в рубрики по теми и периоди. Заедно с вече утвърдени в българската наука имена на страниците на Годишника поле за изява намират и редица млади учени.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 13107949
Страници: 192
Корици: меки
Тегло: 438 грама
Размери: 20×28
Наличност: Да
Раздел: Археология. Антикварство. Извори, История, Книги

Цена: 15.00