Счетоводство: Теоретични и нормативни основи

В книгата са разгледани основните въпроси на теорията на счетоводството и на неговата нормативна уредба. По-подробно са разгледани основните елементи на счетоводния метод: балансово обобщаване, счетоводните сметки и двойното записване, документирането и калкулирането, текущото отчитане…Представянето на теоретичните и на нормативните основи на счетоводството е подкрепено нагледно с подходящи примери, на местата където това е необходимо.

Издател: Софтрейд
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 954972557X
Страници: 308
Корици: меки
Тегло: 254 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 12.00