Счетоводна политика на предприятието

Известно е, че предстои преход, насочен към пълното практическо прилагане на Международните счетоводни стандарти /МСС/. Във връзка с това изпъква значимостта на счетоводната политика на отделното предприятие, нейното разработване и оповестяване, независимо че този проблем е поставен още през 1992 г. при прилагането за първи път на Националните счетоводни стандарти /НСС/.
Съществува и известен вакуум по отношение на практическите разработки по този фундаментален атрибутна системата на счетоводството на предприятието.
В настоящата книга е направен опит да се даде практически отговор на възникналите въпроси относно разработването и оповестяването на счетоводната политика, както при действието на съществуващите към момента НСС, така и по отношение бъдещото прилагане на МСС.
Основната цел, която сме си поставили, е да привлечем вниманието на съставителите на финансовите отчети относно значимостта на този икономически феномен при условията на пазарната икономика ида им предоставим практико-приложен модел за това как и кога трябва да се разработи счетоводната политика на предприятието, как да се реализира нейното оповестяване и как да се мотивират настъпващите изменения в нейния обхват и съдържание. /Авторите/

Издател: Плутон
Език: Български
Година: 2003
ISBN:
Страници: 112
Корици: меки
Тегло: 164 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 12.00